За Христина Краева

Психолог – Психотерапевт Христина Петкова Краева-Стоянова, Бакалавър по Психология, Обучение по „Клинична хипноза и хипнотерапия”

  • Христина Петкова Краева-Стоянова
  • Психолог – Психотерапевт

Тел: 0897 978367

Обучение и Квалификации

  • Бакалавър по Психология към ЮЗУ „Н. Рилски” гр. Благоевград
  • Магистърска степен по „Консултативна психология” към ПУ „П. Хилендарски” гр. Пловдив
  • Обучение по „Клинична хипноза и хипнотерапия” към БАХХ гр. София