Психологично Консултиране в Благоевград

Психологично консултиране при деца и възрастни. Семейно консултиране от дипломиран психотерапевт в Благоевград – Христина Краева

снимка на психолог христина кравева

Христина Краева-Стоянова

* Бакалавър по Психология към ЮЗУ „Н.Рилски” гр.Благоевград. * Магистърска степен по „Консултативна психология” към ПУ „П.Хилендарски” гр.Пловдив. * Обучение по „Клинична хипноза и хипнотерапия” към БАХХ гр.София

  • Консултиране при деца
  • Психологично консултиране при възрастни
  • Семейно консултиране
  • Онлайн консултиране

Как мога да помогна Психодиагностика, Консултиране и Психотерапия при